Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
Mes įsipareigojame parduoti prekes veiksniems fiziniams asmenims, t.y. asmenims, sulaukusiems pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiams nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kurie turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridiniams asmenims; visų nurodytų asmenų tinkamai įgaliotiems atstovams.
2. Registracijos pateikimo taisyklės
Užsakymo formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užsakymą ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės užsakymo formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
* apdorotume Jūsų užsakymus;
* išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
* įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.
Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto tikslams pasiekti.
Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.
Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Liivalaia 45, Tallinn 10145, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
4. Asmens duomenų tvarkymas
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate užsakymo formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
5. Taisyklių keitimas
Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.
Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.
6. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar ištrynimas
Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti bei ištrinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@bublibox.lt  arba telefonu +370 621 49994.
7. Slapukai
Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis.
Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu info@bublibox.lt.
8. Baigiamosios nuostatos
Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.